Kapan KKN?

Kapan KKN?

Kuliah Kerja Nyata (KKN) hanya boleh diambil oleh mahasiswa yang telah menyelesaiakan mata kuliah sebanyak 100 sks dengan IPK ≥2,00.   keyword: lulus, KKN, Kuliah kerja nyata, syarat kkn